česky english

Knihovna filosofického ústavu

spiraly FLÚ AV ČR AV ČR Katalog FLÚ ASEP Kontakt
Logo FUAVCR

O nás

Služby   Provozni doba   Kde jsme   Kontakty   Historie

Knihovna Filosofického ústavu Akademie věd ČR (Knihovna FLÚ) zajišťuje veřejné knihovnické a informační služby se zaměřením na filosofii a příbuzné humanitní obory korespondující s vědeckou činností Filosofického ústavu (logika, medievistická studia, komeniologie, globální studia, teorie vědy apod.).

Dílčí součástí knihovny jsou tři autonomní badatelské sbírky se specifickým režimem - Knihovna komeniologických studií, Knihovna Centra medievistických studií a Knihovna Centra pro teoretická studia.

Specializovaný fond knihovny, budovaný soustavně od roku 1954, zahrnuje jedinečné celky domácí i zahraniční literatury (česká filosofická produkce, výběr ze soudobé zahraniční filosofie, souborné spisy v kvalitním výběru, oborové slovníky a encyklopedie, knižní dary prestižních univerzit, dary z pozůstalostí významných filosofů, kontinuální řady odborných periodik).

Svou skladbou a rozsahem (více než 61 000 svazků) patří fond knihovny i navzdory velkým ztrátám, způsobeným povodní v roce 2002, k nejvýznamnějším sbírkám filosofické literatury v ČR.
Více než 5000 svazků je přístupných ve volném výběru ve studovně knihovny (příručková literatura, nové přírůstky ve fondu, tematické celky literatury odpovídající zaměření vědeckých pracovišť FLÚ, aktuální ročník předplácených časopisů).

Vedle tištěných publikací jsou mezi informační prameny a služby zprostředkované knihovnou integrovány také elektronické zdroje informací (licencované i volně dostupné plnotextové, bibliografické a citační databáze, digitální knihovny a archivy, e-knihy, e-časopisy).

Knihovna FLÚ poskytuje své služby nejen badatelům FLÚ, ale i všem zájemcům o filosofii z řad odborné a širší veřejnosti.

    
Copyright © 2008 Knihovna FLÚ AV ČR, v.v.i.     Fragaria  |  centrum holdings  |  bartdesign     Přihlášení