česky english

Knihovna filosofického ústavu

spiraly FLÚ AV ČR AV ČR Katalog FLÚ ASEP Kontakt
Logo FUAVCR

Knihovní řád

Služby a provoz Knihovny FLÚ specifikuje Knihovní řád, jehož nedílnou součástí je Výpůjční řád.

Přílohy Knihovního řádu:
Ceník služeb a poplatků
Pravidla pro využívání výpočetní techniky a internetu
Klub knihovny
Poučení o ochraně osobních údajů

Počítače ve studovně jsou určeny k využívání elektronických informačních zdrojů knihovny pro studijní a vědecké účely a ke zpřístupnění dat vědeckého charakteru z prostředí internetu.

Uživatelé knihovny jsou povinni se s Knihovním řádem seznámit a řídit se jím.

Knihovní řád Knihovny FLÚ
Formát ke stažení (pdf)

    
Copyright © 2008 Knihovna FLÚ AV ČR, v.v.i.     Fragaria  |  centrum holdings  |  bartdesign     Přihlášení