česky english

Knihovna filosofického ústavu

spiraly FLÚ AV ČR AV ČR Katalog FLÚ ASEP Kontakt
Logo FUAVCR

Předplacené on-line databáze

Popis Přímý vstup do zdroje

Po kliknutí na ikonu info se zobrazí popis a další upřesňující informace o vybrané databázi.

Plnotextové databáze pro humanitní vědy

Víceoborové zdroje

JSTOR (Journal Storage)
EBSCO Databases
ProQuest Central

Specializované oborové databáze

Electronic Enlightenment (EE)

Bibliografické a citační databáze

Web of Science (WoS)
Journal Citation Reports (JCR)
Scopus
Ulrich’s Periodicals Directory

Encyklopedie a slovníky

Encyclopedia of Medieval Philosophy

   

Podmínky pro využívání předplacených zdrojů

Přístup do předplacených databází je vázán na počítačovou síť Filosofického ústavu AV ČR.
Se zdroji lze pracovat i mimo FLÚ po zřízení vzdáleného přístupu.

    
Copyright © 2008 Knihovna FLÚ AV ČR, v.v.i.     Fragaria  |  centrum holdings  |  bartdesign     Přihlášení