česky english

Knihovna filosofického ústavu

spiraly FLÚ AV ČR AV ČR Katalog FLÚ ASEP Kontakt
Logo FUAVCR

Volně přístupné elektronické zdroje

Zpřístupnění děl nedostupných na trhu

Služba NDK-DNNT

DNNT

Služba NDK-DNNT: Národní digitální knihovna – Díla nedostupná na trhu https://dnnt.cz zpřístupňuje plné texty volných děl a děl nedostupných na trhu z fondů 4 digitálních knihoven (NK ČR, MZK ČR, AV ČR a SVK HK).

V nabídce je více než 178 000 svazků digitalizovaných knih a periodik vydaných na území ČR, které nejsou dostupné na knižním trhu s výjimkou antikvariátů, a dále přes 30 000 volných děl (tj. díla, která již nejsou chráněna autorským zákonem).

Zobrazené dokumenty je možné pouze číst, zhotovit jejich tištěnou nebo digitální kopii není povoleno.

Díla nedostupná na trhu jsou v roce 2023 zpřístupněna v tomto rozsahu:
monografie (knihy) vydané do roku 2002 včetně
periodika (časopisy, noviny) vydané před rokem 2013

Pro přístup do služby DNNT je nutné se přihlásit přes eduID FLU.

Souborné prohledání obsahu všech digitálních knihoven současně umožňuje rozhraní Česká digitální knihovna.

DIKDA

Portál Slovenské národní knihovny DIKDA - Digitální knihovna SNK https://dikda.snk.sk/ nabízí registrovaným uživatelům více než milion autorsky volných i obchodně nedostupných děl (OND).

Na základě jednoduché individuální registrace lze do portálu DIKDA přistupovat online z kteréhokoli místa EHS. Přístup je bezplatný.

Dostupné jsou digitální kopie knih, časopisů, článků, fotografií a rukopisů, které vyšly od vynalezení knihtisku až po začátek 21. století.

Zajímavosti o digitalizovaných dokumentech SNK najdete na https://dikda.eu.

Projekty digitalizace

Digitální knihovna AV ČR - systém Kramerius
(archiv digitalizovaných publikací (periodik i monografií) z 18. až 20. století vydaných v AV ČR)
Sbírku publikací Filosofického ústavu najdete zde
Registr digitalizace
(evidence dokumentů digitalizovaných v ČR)
Česká digitální knihovna
(společné vstupní rozhraní pro vyhledávání v obsahu většiny digitálních knihoven v České republice)
Digitální knihovna
(portál digitálních knihoven v ČR provozovaný Moravskou zemskou knihovnou)
Digitalizovaný archiv časopisů Ústavu pro českou literaturu AV ČR
e-knihovna
(volně dostupné zdigitalizované tituly z fondu Městské knihovny v Praze)
Projekt Gutenberg
(jeden z nejstarších projektů digitalizace knih, více než 70 000 titulů je volně dostupných)
Manuscriptorium
(evropská digitální knihovna rukopisů, starých tisků a dalších vzácných dokumentů)
Europeana
(Evropská digitální knihovna, museum a archiv)
Kramerius (VISK 4 a VISK 7)
(Národní program ochrany knihovních fondů a Národní program digitalizace a dlouhodobé archivace dokumentů ohrožených degradací kyselého papíru)
WebArchiv
(digitální archiv „českých“ zdrojů na internetu)

    
Copyright © 2008 Knihovna FLÚ AV ČR, v.v.i.     Fragaria  |  centrum holdings  |  bartdesign     Přihlášení