česky english

Knihovna filosofického ústavu

spiraly FLÚ AV ČR AV ČR Katalog FLÚ ASEP Kontakt
Logo FUAVCR

Publikační činnost FLÚ

Výsledky publikační činnosti pracovníků Filosofického ústavu AV ČR jsou zveřejňovány prostřednictvím on-line katalogu databáze ASEP.
V katalogu lze vyhledávat podle různých kritérií (ústav AV ČR, rok vydání, země vydání, druh výsledku, poskytovatel finanční podpory aj.). Retrospektiva záznamů je od roku 1990.

Vstup do databáze ASEP

Nadstavba systému Analytika ASEP umožňuje vytvářet bibliografické, statistické a grafické přehledy ústavů, vědeckých útvarů a autorů AV ČR (rok vydání, druh výsledku, RIV).
Více informací najdete zde.

Vstup do rozhraní Analytika ASEP

   

FORMULÁŘE PRO HLÁŠENÍ ÚDAJŮ DO ASEPU (formát xls)

A1: abstrakt z periodika
A2: abstrakt ze sborníku
A3: nepublikovaná přednáška, prezentace (pouze nejvýznamnější přednášky, zapisují se max. 3 ročně!)
B: monografie, kniha jako celek
C: konferenční příspěvek (konference se zahr. účastí)
D: dizertace
E: elektronický dokument, audiovizuální tvorba
G: konferenční sborník (konference se zahr. účastí)
H: konferenční sborník (konference bez zahr. účasti)
I: interní tisk
J: článek v odborném periodiku
K: konferenční příspěvek (konference bez zahr. účasti)
L2: specializovaná mapa
M: část monografie, knihy (kapitola)
N: článek v novinách
O: ostatní výsledky
R1: recenze z periodika
R2: recenze ze sborníku
T1: překlad z periodika
T2: překlad ze sborníku
T3: překlad knihy
U: uspořádání akce (konference, workshop, výstava)

Všechny druhy výsledků evidované v databázi ASEP, resp. RIV s podrobným popisem najdete ZDE.
Ohlašovací povinnost autorů

Vyplněné formuláře zasílejte, prosím, na e-mail zpracovatele databáze ASEP: asep@flu.cas.cz

   

info
Databáze ASEP (Automatizovaný systém evidence publikační činnosti AV ČR) obsahuje bibliografické záznamy o výsledcích vědecké práce v ústavech AV ČR a je dána směrnicí Akademické rady č. 4 /2013 ze dne 12. 3. 2013 „Tvorba a využívání celoakademické databáze ASEP“.


Nadstavbou databáze ASEP je od roku 2012 Repozitář AV ČR, který umožňuje ke všem bibliografickým záznamům vkládat plné texty zaměstnaneckých děl a od roku 2018 také datové záznamy s datasety.


Údaje evidované v databázi ASEP jsou podkladem pro hodnocení pracovišť AV ČR a pro každoroční export části záznamů do RIV (Rejstříkr informací o výsledcích ) provozovaný Radou pro výzkum, vývoj a inovace v rámci informačního systému IS VaVaI .


Podrobné informace k databázi ASEP a související problematice jsou zveřejněny na stránkách Knihovny AV ČR: http://www.lib.cas.cz/asep/

    
Copyright © 2008 Knihovna FLÚ AV ČR, v.v.i.     Fragaria  |  centrum holdings  |  bartdesign     Přihlášení