česky english

Knihovna filosofického ústavu

spiraly FLÚ AV ČR AV ČR Katalog FLÚ ASEP Kontakt
Logo FUAVCR

Časopisy

Elektronické časopisy

Předplácené časopisy dostupné pouze online

Interaktivní přehled titulů předplácených od roku 2023 pouze v jejich elektronické verzi.

Portál elektronických časopisů FLÚ

Jednotné uživatelské rozhraní pro vyhledávání a prohlížení časopisů dostupných online v plných textech napříč různorodými elektronickými zdroji - licencované databáze (EBSCO, JSTOR, OUP, Sage, ScienceDirect, SpringerLink, ProQuest, Wiley Online Library a další) i vybrané volně dostupné digitální archivy (DOAJ, Institute for Czech Literature).

Časopisy lze prohlížet podle oborů nebo podle zdroje (poskytovatel obsahu). Po kliknutí na ikonu pro podrobné zobrazení se objeví informace, v jakých zdrojích a v jakém rozsahu je časopis dostupný v plných textech.
Současně lze ověřit dostupnost časopisu ve vybraných souborných katalozích.

U časopisů z předplácených zdrojů je přístup vázán na počítačovou síť FLÚ.

Tištěné časopisy ve fondu knihovny

Časopisy vydávané Filosofickým ústavem AV ČR

Soupisy příspěvků v českých filosofických časopisech 20. století

    
Copyright © 2008 Knihovna FLÚ AV ČR, v.v.i.     Fragaria  |  centrum holdings  |  bartdesign     Přihlášení