česky english

Knihovna filosofického ústavu

spiraly FLÚ AV ČR AV ČR Katalog FLÚ ASEP Kontakt
Logo FUAVCR

Služby Knihovny FLÚ

Výpůjční služby

Knihovna FLÚ zajišťuje výpůjční služby pro pracovníky Filosofického ústavu AV ČR i pro další uživatele z řad odborné a širší veřejnosti.
Podmínky, za jakých jsou publikace z fondu knihovny půjčovány, specifikuje Výpůjční řád (registrace uživatelů, jejich práva a povinnosti, absenční a prezenční půjčování dokumentů, výpůjční lhůty atd.), který je nedílnou součástí Knihovního řádu.
Výpůjčky knihovních dokumentů probíhají v prostředí automatizovaného knihovního systému Aleph. Registrovaným uživatelům je zřízeno elektronické konto, jehož stav mohou pohodlně kontrolovat na internetu (přehled vypůjčených dokumentů, jejich prodlužování, on-line objednávání).

Meziknihovní výpůjční služby (MVS, MMVS)

Publikace, které se nenacházejí ve fondu Knihovny FLÚ, mohou být registrovaným uživatelům zprostředkovány meziknihovní výpůjční službou z fondů knihoven v ČR i ze zahraničí. Knihovna FLÚ poskytuje MVS všem knihovnám v České republice na základě žádosti v elektronické (e-MVS NK, e-mail) či tištěné (tiskopis „Žádanka MVS“) podobě.
Kontakt pro MVS: Mgr. Antonín Šíma, tel.: +420 221 183 306 nebo mvs@flu.cas.cz
Kontakt pro MMVS: Zuzana Tichá, tel.: +420 221 301 360 nebo mmvs@flu.cas.cz

Elektronické služby

Knihovna FLÚ vyhledává, shromažďuje a zpřístupňuje významné oborové elektronické informační zdroje (licencované, vlastní provenience FLÚ, volně dostupné). Jejich přehled a bližší informace najdete v hlavním menu stránek knihovny.
Kontakt: chlumska@flu.cas.cz, tel.: +420 221 183 303

Bibliograficko-informační a rešeršní služby

Informace o domácí a zahraniční filosofické literatuře, pomoc při jejím vyhledávání a další poradenské služby vztahující se k oboru filosofie (informace věcného, biografického či encyklopedického charakteru).
Kontakt: knihovna@flu.cas.cz, tel.: +420 221 183 304

Reprografické služby

Reprografické služby jsou poskytovány pro vlastní potřebu uživatelů v režimu autorského zákona. Ve studovně knihovny je k dispozici samoobslužná kopírka. Poplatky za zhotovené kopie (týkají se pouze externích uživatelů) jsou uvedeny v Ceníku služeb a poplatků.

    
Copyright © 2008 Knihovna FLÚ AV ČR, v.v.i.     Fragaria  |  centrum holdings  |  bartdesign     Přihlášení