česky english

Knihovna filosofického ústavu

spiraly FLÚ AV ČR AV ČR Katalog FLÚ ASEP Kontakt
Logo FUAVCR

Historie knihovny

Filosofická knihovna byla založena v r. 1953 jako příručka tehdejšího Kabinetu pro filosofii ČSAV. K 1. 1. 1957 se stala knihovnou Filosofického ústavu ČSAV. 1. 3. 1970 byl založen Ústav pro filosofii a sociologii ČSAV a fond Filosofické knihovny se stal hlavní součástí (cca 2/3 fondu) nové knihovny Ústavu pro filosofii a sociologii ČSAV, kterou dále tvořily fondy bývalé Knihovny Sociologického ústavu, Kabinetu pro teorii a metodologii vědy, Evropského střediska pro volný čas a výchovu a postupem let i další tematické knižní celky menších pracovišt a nadací.

Filosofická a sociologická knihovna zůstala společným pracovištěm i po ustavení samostatného Filosofického a Sociologického ústavu 1.1.1990 a to až do r. 2002. Srpnovou povodní v tomto roce byla knihovna zásadním způsobem poškozena a po vzniku Knihovny Sociologického ústavu AV ČR byla obnovena již jako samostatná Knihovna Filosofického ústavu AV ČR (ustavena k 1. 1. 2003 a po rekonstrukci otevřena 10. 5. 2004).

Téměř po celou dobu své existence patřila knihovna mezi naše největší a nejznámější knihovny specializované na filosofickou (a v minulosti také na sociologickou) literaturu a její činnost měla oborový rozsah. V roce 2002 obsahoval fond filosofické literatury 62 000 svazků (celkem měla knihovna cca 93 000 svazků) a téměř v úplnosti zahrnoval oborovou literaturu domácí provenience a v kvalitním výběru rovněž hlavní zahraniční literaturu. Za nejcennější část fondu byly považovány soubory pramenných a slovníkových prací a bohatá sbírka časopisů. Knihovna měla vysokou návštěvnost a byla hojně využívána i širší odbornou veřejností.

Při povodni v roce 2002 byla 13. - 15. srpna většina podzemního depozitáře knihovny zaplavena spodní vodou a došlo ke zničení či poškození cca 55 000 svazků knih a časopisů. Po stavební popovodňové rekonstrukci již samostatné Knihovny Filosofického ústavu a jejím otevření v r. 2004 pokračuje až do současnosti proces obnovy a rekonstrukce knižního a časopiseckého filosofického fondu. V rámci tohoto úsilí získala knihovna darem cca 10 000 cenných, převážně zahraničních knih a časopisů. Zároveň bylo z poškozených knih cca 15 000 svazků zachráněno vysušením a následným ošetřením.

V roce 2009 prodělala Knihovna FLÚ řadu architektonických úprav a vylepšení, díky kterým se více otevřela vnějšímu světu a proměnila se v uživatelsky atraktivní místo s pestrou nabídkou služeb určených nejen badatelské obci, ale i odborné a širší veřejnosti.

    
Copyright © 2008 Knihovna FLÚ AV ČR, v.v.i.     Fragaria  |  centrum holdings  |  bartdesign     Přihlášení