česky english

Knihovna filosofického ústavu

spiraly FLÚ AV ČR AV ČR Katalog FLÚ ASEP Kontakt
Logo FUAVCR

Vybrané volně dostupné zdroje pro filosofii

Elektronické texty a archivy

The Internet Classics Archive
Digitální archiv 441 převážně řecko-římských klasických děl s anglickým překladem
Perseus Digital Library
Digitální knihovna klasických filosofických a literárních textů
Aurelii Augustini Opera omnia - editio latina
Corpus Thomisticum
Auteurs grecs
Auteurs latins
Bibliotheca Latina
Bibliotheca Christiana reformata
Bibliotheca Augustana
The Classics Page at Ad Fontes Academy
Soubor klasických latinských textů
Early Modern Letters Online
Souborný katalog korespondence osobností z 16., 17. a 18. století. Paideia Archive
On-line verze příspěvků z 20. mezinárodního kongresu filosofie (Boston, 1998)
People with Online Papers in Philosophy
Současní filosofové zpřístupňující své práce na internetu
Projekt Gutenberg
Jeden z nejstarších projektů digitalizace knih. Více než 70 000 titulů je volně dostupných.
Alex Catalogue of Electronic Texts
Sbírka cca 14000 textů anglo-americké literatury a západní filosofie
The Complete Work of Charles Darwin Online

The Labyrinth: Resources for Medieval Studies
Elektronické zdroje pro studium středověku

Encyklopedie, slovníky

Slovník českých filosofů
Internet Encyclopedia of Philosophy
Stanford Encyclopedia of Philosophy
Meta-Encyclopedia of Philosophy
FILIT - otvorená filozofická encyklopédia
Dictionary of Philosofical Terms and Names
Encyclopedia of Marxism
Dictionary of Christian Biography and Literature to the End of the Sixth Century A.D.
Encyclopedia Mythica

Plnotextové časopisy

Filosofické a religionistické tituly z elektronické knihovny časopisů EZB.
DOAJ: Directory of Open Access Journals.
Český elektronický časopis pro filosofii Pro-Fil.

Výčet výše uvedených zdrojů představuje pouhý výběr ze širokého spektra volně dostupných zdrojů pro filosofii. Pokud vám zde některý z vašich osvědčených zdrojů chybí, dejte nám o něm prosím vědět na e-mailovou adresu knihovna@flu.cas.cz.

    
Copyright © 2008 Knihovna FLÚ AV ČR, v.v.i.     Fragaria  |  centrum holdings  |  bartdesign     Přihlášení