česky english

Knihovna filosofického ústavu

spiraly FLÚ AV ČR AV ČR Katalog FLÚ ASEP Kontakt
Logo FUAVCR

Electronic Enlightenment (EE)

Svým rozsahem a zaměřením unikátní kolekce vzájemně propojených dopisů a dokumentů (cca 80 000) od 17. do počátku 20. století přístupných online.
Databáze EE je společným projektem Bodleian Library a Oxford University Press.
Obsahuje originály korespondence význačných osob raného novověku, kterou si vyměňovaly se svými přáteli a rodinnými příslušníky, bankéři, knihkupci, příznivci či vydavateli.

Vstup do databáze

ee

ee

   

info
Přístup do databáze je vázán na počítačovou síť FLÚ a je zajištěn do 31. 12. 2023.
Podrobné informace o EE včetně návodů a dalších pomůcek pro práci s databází jsou uvedeny zde:
https://www.e-enlightenment.com/info/about/

    
Copyright © 2008 Knihovna FLÚ AV ČR, v.v.i.     Fragaria  |  centrum holdings  |  bartdesign     Přihlášení