česky english

Knihovna filosofického ústavu

spiraly FLÚ AV ČR AV ČR Katalog FLÚ ASEP Kontakt
Logo FUAVCR

JSTOR (Journal Storage)

Víceoborová plnotextová databáze budovaná na principu digitálního archivu. Obsahuje úplnou retrospektivu vybraných odborných časopisů angloamerické provenience. Aktuální ročníky nejsou většinou přístupné, embarga vydavatelů (tzv. moving walls) bývají 3-5 let. Naskenované plné texty článků jsou zpřístupněny ve formátu PDF.

   

Vstup do databáze

   

info Databáze JSTOR se člení do několika časopiseckých kolekcí.
Pro humanitní vědy jsou v rámci AV ČR nově zpřístupněny kolekce Arts & Sciences I - XV:
Podrobné informace o kolekcích

    
Copyright © 2008 Knihovna FLÚ AV ČR, v.v.i.     Fragaria  |  centrum holdings  |  bartdesign     Přihlášení