česky english

Knihovna filosofického ústavu

spiraly FLÚ AV ČR AV ČR Katalog FLÚ ASEP Kontakt
Logo FUAVCR

EBSCO databases

Soubor částečně plnotextových a bibliografických databází firmy EBSCO zaměřených zejména na společenské a humanitní vědy.
Databáze jsou přístupné z jednotného rozhraní EBSCOHost.

Academic Search Ultimate
Rozsáhlá akademická polytematická a vícejazyčná databáze. Databáze obsahuje více než 10 000 titulů periodik v plných textech, z toho více než 6000 titulů je přístupných bez jakéhokoli časového omezení ze strany vydavatelů. Součástí obsahu jsou také sborníky z konferencí, zprávy a videozáznamy od agentury Associated Press.

Vstup do databází

Databáze EBSCO FLÚ AV ČR

   

Výčet všech přístupných databází najdete na společné vstupní stránce pro databáze EBSCO (zobrazí se po kliknutí na odkaz EBSCOhost Web).
Seznamy excerpovaných časopisů u jednotlivých databází jsou uvedeny pod označením Title List.
Aktuální ročník časopisů nemusí být přístupný (embargo vydavatele bývá 3-12 měsíců).
Vyhledávat lze i ve více databázích najednou (po označení zvolených databází klikněte na tlačítko ).

info
Uživatelské manuály pro práci v databázích EBSCO (v ČJ)

    
Copyright © 2008 Knihovna FLÚ AV ČR, v.v.i.     Fragaria  |  centrum holdings  |  bartdesign     Přihlášení