česky english

Knihovna filosofického ústavu

spiraly FLÚ AV ČR AV ČR Katalog FLÚ ASEP Kontakt
Logo FUAVCR

Vyhledávače vědeckých textů

Oxford Index

  • Víceoborový portál zaměřený na vyhledávání vědeckých informací ze zdrojů vyvíjených společností Oxford University Press a několika dalšími odbornými institucemi

  • Obsahuje přes 2 miliony položek typu článek, kapitola, časopis, kniha. Každá položka je vybavena podrobnými bibliografickými údaji, abstraktem a klíčovými slovy

  • Přehled indexovaných zdrojů

  • Více informací od producenta zdroje

Google Scholar

  • Specializovaný vyhledávač širokého spektra vědeckých informací (časopisecké články, abstrakta, knihy, preprinty …)

  • Obsahuje údaje o citovanosti s referenčními odkazy na citující zdroje

  • Odkaz na link server SFX@LibASCR, který se objevuje u názvu nalezených dokumentů, směruje uživatele sítě AV ČR přímo k plným textům

  • Toto propojení platí pouze u předplacených zdrojů ústavů AV a některých volně dostupných archivů

  • Uživatelé FLÚ AV ČR mají přístup do plných textů článků z databází JSTOR, EBSCO a ProQuest.

    
Copyright © 2008 Knihovna FLÚ AV ČR, v.v.i.     Fragaria  |  centrum holdings  |  bartdesign     Přihlášení