česky english

Knihovna filosofického ústavu

spiraly FLÚ AV ČR AV ČR Katalog FLÚ ASEP Kontakt
Logo FUAVCR

Encyclopedia of Medieval Philosophy

Svým rozsahem a hloubkou zpracování unikátní dvoudílná encyklopedie nakladatelství Springer sumarizující výsledky současného výzkumu ke středověké filosofii.

Pojednává o všech směrech středověké a z části též renesanční filosofie v časovém rámci 500-1500 n. l., jejich představitelích, klíčových pojmech a konceptech.
Současně nabízí podrobné analýzy jednotlivých teorií včetně kulturních a společenských souvislostí.

Knihovna zakoupila obě verze encyklopedie - tištěnou a elektronickou.
Vlastní dvoudílná publikace je k dispozici ve studovně k prezenčnímu studiu, přístup do elektronické verze je určen registrovaným uživatelům knihovny a je vázán na síť FLÚ.

Více informací od nakladatele.

    
Copyright © 2008 Knihovna FLÚ AV ČR, v.v.i.     Fragaria  |  centrum holdings  |  bartdesign     Přihlášení