česky english

Knihovna filosofického ústavu

spiraly FLÚ AV ČR AV ČR Katalog FLÚ ASEP Kontakt
Logo FUAVCR

Web of Science (WoS)

Jednotné vstupní rozhraní do bibliograficko-citačních a abstraktových databází společnosti Clarivate Analytics.
Web of Science Core Collection je hlavní multioborová databáze obsahující téměř 70 milionů záznamů impaktovaných časopisů, konferenčních sborníků a knih z celého světa.
Retrospektiva záznamů je od roku 1900.


K podrobným citačním analýzám (kdo koho citoval a kým byl citován) a rešerším je k dispozici několik citačních rejstříků:
Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
Arts & Humanities Citation Index
Emerging Sources Citation Index
Book Citation Index
Conference Proceedings Citation Index

Přehled indexovaných časopisů pro filosofii
Přehled indexovaných časopisů pro klasická studia
Přehled indexovaných časopisů pro náboženství a teologii

   

Vstup do databáze

   

info
Prostřednictvím funkce Citation Report lze snadno získat podrobné informace o citovanosti autora a zjistit jeho tzv. h-index (Hirschův index - počet publikovaných prací autora, jejichž citační index je rovný či vyšší h).
Záznamy z databáze WoS jsou propojeny s databází Journal Citation Reports (impaktované časopisy).

Doplňující informace a návody k WoS: http://clarivate.libguides.com/home

    
Copyright © 2008 Knihovna FLÚ AV ČR, v.v.i.     Fragaria  |  centrum holdings  |  bartdesign     Přihlášení