česky english

Knihovna filosofického ústavu

spiraly FLÚ AV ČR AV ČR Katalog FLÚ ASEP Kontakt
Logo FUAVCR

O nás

Služby   Provozni doba   Kde jsme   Kontakty   Historie

Knihovna Filosofického ústavu Akademie věd ČR (Knihovna FLÚ) zajišťuje veřejné knihovnické a informační služby se zaměřením na filosofii a příbuzné humanitní obory korespondující s vědeckou činností Filosofického ústavu (medievistika, globální studia, teorie vědy, komeniologie apod.).

Dílčí součástí knihovny jsou tři autonomní badatelské sbírky se specifickým režimem - Knihovna komeniologických studií, Knihovna Centra medievistických studií a Knihovna Centra pro teoretická studia.

Specializovaný fond knihovny, budovaný soustavně od roku 1954, zahrnuje jedinečné celky domácí i zahraniční literatury (česká filosofická produkce, výběr ze soudobé zahraniční filosofie, souborná díla klasiků v kvalitním výběru, oborové slovníky a encyklopedie, knižní dary prestižních univerzit, dary z pozůstalostí významných filosofů, kontinuální řady odborných periodik).

Svou skladbou a rozsahem (cca 55 000 svazků) patří fond knihovny i navzdory velkým ztrátám, způsobeným povodní v roce 2002, k nejvýznamnějším sbírkám filosofické literatury v ČR. Více než 2000 titulů je přístupných ve volném výběru ve studovně knihovny (příručková literatura, nově zakoupené tituly a zpracované dary, aktuální ročník předplácených časopisů).

Vedle tištěných publikací jsou mezi informační prameny knihovny v rostoucí míře integrovány také zdroje elektronické (plnotextové a bibliografické databáze, e-books, e-journals, vybrané oborové zdroje volně dostupné na internetu).

Knihovna FLÚ je tak koncipována nejen jako knihovna poskytující v plném rozsahu základní knihovnicko-informační služby, ale i jako virtuální informační centrum, které shromažďuje a zpřístupňuje významné elektronické zdroje oborových informací.

Knihovna FLÚ poskytuje své služby nejen pracovníkům ústavu, ale všem zájemcům o filosofii z řad odborné i širší veřejnosti. Cílem klasických i nově zaváděných služeb, založených na moderních ICT technologiích, je uživatelsky přívětivým způsobem zpřístupnit relevantní zdroje filosofických informací jak z vlastního fondu knihovny, tak z prostředí internetu.

    
Copyright © 2008 Knihovna FLÚ AV ČR, v.v.i.     Fragaria  |  centrum holdings  |  bartdesign     Přihlášení