česky english

Knihovna filosofického ústavu

spiraly FLÚ AV ČR AV ČR Katalog FLÚ ASEP Kontakt
Logo FUAVCR

Nové knihy ve fondu knihovny

Úplný přehled nově zpracovaných knih s náhledy jejich obálek a obsahů zpracovaný po měsících najdete zde.

Součástí fondu knihovny jsou rovněž publikace vydané nakladatelstvím Filosofického ústavu Filosofia. Publikace si můžete zakoupit prostřednictvím e-shopu na webových stránkách Filosofia.

Vybrané novinky

AGHA, P. BĚLOHRADSKÝ, V. BUBEN, R. et al. Budoucnost státu? Praha: Academia, 2017. ISBN 978-80-200-2681-1.
BAUMAN, Z. Cizinci před branami. V Olomouci: Broken Books, 2017. ISBN 978-80-906307-2-7.
BÍLEK, P. A. DADEJÍK, O. KAPLICKÝ, M. PAPOUŠEK, V. SKALICKÝ, D. STANĚK, J. Stopy pragmatismu: česká literatura a estetika v dotyku s americkým pragmatismem. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2016. ISBN 978-80-7394-627-2..
BLAŽEK, P. "Kéž je to všecko ku prospěchu obce!": Jan Patočka v dokumentech Státní bezpečnosti. Praha: Academia, 2017. ISBN 978-80-200-2663-7.
CANGUILHEM, G. Poznávání života. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017. ISBN 978-80-246-3389-3.
GEISELBERGER, H. Velký regres: mezinárodní rozprava o duchovní situaci dneška. V Praze: Rybka Publishers, 2017. ISBN 978-80-87950-34-0.
MELE, A. R. Aspects of agency: decisions, abilities, explanations, and free will. New York: Oxford University Press, 2017. ISBN 978-0-19-065997-4.
PATOČKA, J. První skica k podobizně. Praha: OIKOYMENH, 2017. ISBN 978-80-7298-234-9.
MEAD, G. H. Mysl, já a společnost. Praha: Portál, 2017. ISBN 978-80-262-1180-8.
KOVÁČ, L. Konec lidské evoluce: život v závěrečném věku. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2017. ISBN 978-80-7465-224-0.
MIHĂILESCU, C.A. HAMARNEH, W. DOLEŽEL, L. O fikci nově: teorie fikčnosti, naratologie a poetiky. Praha: Academia, 2017. ISBN 978-80-200-2661-3.
HADOT, P. Co je antická filosofie?. Praha: Vyšehrad, 2017. Dějiny idejí. ISBN 978-80-7429-680-2.
HERRMANN, F. W. von, NOVÁK, A. Pravda o myšlení Martina Heideggera. Praha: Togga, 2017. ISBN 978-80-7476-115-7.
HŘÍBEK, T. Jaké to je, nebo o čem to je?: místo vědomí v materiálním světě. Praha: Filosofia, 2017. ISBN 978-80-7007-487-9.
KINGSLEY, P. Nová Odyssea: příběh uprchlické krize v Evropě. Přeložil Dominika KŘESŤANOVÁ. Zlín: Kniha Zlin, 2017. ISBN 978-80-7473-519-6.
LANDA, I. MERVART, J. Proměny marxisticko-křesťanského dialogu v Československu. Praha: Filosofia, 2017. ISBN 978-80-7007-481-7.
LOUŽEK, M. Evropská integrace z pohledu teorie veřejné volby. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017. ISBN 978-80-246-3064-9.
MASARYK, T. G. KOKEŠOVÁ, H. KOTYK, P. KRAITLOVÁ, I. Korespondence: T.G. Masaryk - Josef Svatopluk Machar. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2017. ISBN 978-80-87782-68-2.
MÜLLEROVÁ, H. ČERNÝ, D. DOLEŽAL, A. Kapitoly o právech zvířat: "my a oni" z pohledu filosofie, etiky, biologie a práva. Praha: Academia, 2016. ISBN 978-80-200-2601-9.
PETŘÍK, P. MACKOVÁ, J. FANTA, J. Krajina a lidé. Praha: Academia, 2017. ISBN 978-80-200-2695-8.
SUŠA, O. HRUBEC, M. Ulrich BECK, et al. Riziková společnost a globální ohrožení: ke kritické teorii Ulricha Becka. Praha: Sociologické nakladatelství, 2017. ISBN 978-80-7419-251-7.
SVOBODA, J. Masarykův realismus a filosofie pozitivismu. Praha: Filosofia, 2017. ISBN 978-80-7007-484-8.
VOROVKA, K. PAVLINCOVÁ, H. Skepse a gnóse: vyznání filosofické. Druhé, revidované vydání. Praha: Dybbuk, 2017. ISBN 978-80-7438-167-6.
WEI, Xiaoping. Ekonomická a politická transformace Číny: nové rozbory. Praha: Filosofia, 2017. ISBN 978-80-7007-485-5.
    
  • Rychlé hledání
    v katalogu
Copyright © 2008 Knihovna FLÚ AV ČR, v.v.i.     Fragaria  |  centrum holdings  |  bartdesign     Přihlášení