česky english

Knihovna filosofického ústavu

spiraly FLÚ AV ČR AV ČR Katalog FLÚ Kontakt Doporučujeme
Logo FUAVCR

Nové knihy ve fondu knihovny

Úplný přehled nově zpracovaných knih s náhledy jejich obálek a obsahů zpracovaný po měsících najdete zde.

S nejaktuálnějšími tituly se rovněž můžete seznámit, pokud si s nimi zahrajete naše knihovnické pexeso.

Součástí fondu knihovny jsou rovněž publikace vydané nakladatelstvím Filosofického ústavu Filosofia. Publikace si můžete zakoupit prostřednictvím e-shopu na webových stránkách Filosofia.

Vybrané novinky

ÁRNASON, J. P., HRUBEC, M. Social transformations and revolutions: reflections and analyses. Edinburgh:Edinburgh University Press, 2016. ISBN 978-1-4744-1534-7.
AVICENNA. Láska jako cesta k Bohu: výběr z díla: Živý, syn Bdícího; Pták; Salamán a Absál; Pojednání o lásce. Praha: Academia, 2016. ISBN 978-80-200-2577-7.
BARTOŠEK, M., DĚDIČOVÁ, P. et al. Otevřený přístup k vědeckým informacím: současný stav v České republice a ve světě. Brno: Vysoké učení technické v Brně, nakladatelství VUTIUM, 2016. ISBN 978-80-214-5282-4.
BONDELI, M, CHOTAŠ, J. VIEWEGH, K. Krankheit des Zeitalters oder heilsame Provokation?: Skeptizismus in der nachkantischen Philosophie. Paderborn: Wilhelm Fink, 2016. ISBN 978-3-7705-6034-9.
ČERNÝ, D. Princip dvojího účinku: zabíjení v mezích morálky. Praha: Academia, 2016. ISBN 978-80-200-2605-7.
DELEUZE, G. Spinoza: praktická filosofie. Praha: OIKOYMENH, 2016. Oikúmené. ISBN 978-80-7298-521-0.
HANYŠ, M. a ÁRNASON, J. P. Mezi náboženstvím a politikou. Praha: Togga, spol. s r.o. ve spolupráci s Univerzitou Karlovou v Praze, Fakultou humanitních studií, 2016. ISBN 978-80-7476-102-7.
HAVRDA, M. The so-called eighth Stromateus by Clement of Alexandria: early Christian reception of Greek scientific methodology. Leiden: Brill, 2016. ISBN 978-90-04-31008-7.
HLAVÁČEK, P. BĚLOHRADSKÝ, V. PUTNA, C. M. ROMANCOV, M. Proč jsme Západ? Česko, Evropa a Západ mezi minulostí a budoucností. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2016. ISBN 978-80-7308-669-5.
HLAVÁČEK, P. HOLETON, D. MORÉE, P. C. A. a PÁNEK, J. Via media: studie z českých náboženských a intelektuálních dějin. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2016. ISBN 978-80-7308-652-7.
HOMOLKA, J. Koncept racionální civilizace: Patočkovo pojetí modernity ve světle civilizační analýzy. Praha: Togga, 2016. ISBN 978-80-7476-103-4.
JAESCHKE, W. ARNDT, A. Německá klasická filosofie. Praha: OIKOYMENH, 2016. ISBN 978-80-7298-199-1.
KREEFT, P. Tři filosofie života: Kazatel: Život jako marnost, Job: Život jako utrpení, Píseň písní: Život jako láska. Praha: Krystal OP, s.r.o., 2016. ISBN 978-80-87183-93-9.
LEAR, J. Aristotelés: touha rozumět. Praha: OIKOYMENH, 2016. ISBN 978-80-7298-222-6.
LORENZOVÁ, J. Kontexty vzdělávání v postmoderní situaci. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2016. ISBN 978-80-7308-650-3.
MASARYK, T. G. Nová Evropa: stanovisko slovanské. Praha: Ústav T.G. Masaryka, o.p.s., 2016. ISBN 978-80-86142-55-5.
MARIETTI, M. Machiavelli: filosof nutnosti. Praha: Argo, 2016. ISBN 978-80-257-1755-4.
MILL, J. S. Vybrané spisy o etice, společnosti a politice. Praha: OIKOYMENH, 2016. ISBN 978-80-7298-487-9.
NOVOTNÝ, K. Relevance subjektivity: tělo a duše z hlediska fenomenologie afektivity. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2016. ISBN 978-80-7465-210-3.
ÓRIGENÉS. Proti Kelsovi: řecko-české vydání. Praha: OIKOYMENH, 2016. ISBN 978-80-7298-219-6.
PAUL, J. Průprava estetiky: vybrané části. Olomouc: Nakladatelství Centra Aletti Refugium Velehrad-Roma s.r.o., 2016. ISBN 978-80-7412-239-2.
PEXIDR, K. Relativistická filosofie. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2016. ISBN 978-80-261-0613-5.
POJAR, M. T.G. Masaryk a židovství. Praha: Academia, 2016. ISBN 978-80-200-2571-5.
RUDA, F. Abolishing freedom: a plea for a contemporary use of fatalism. Lincoln: University of Nebraska Press, 2016. ISBN 978-0-8032-8437-1.
SUŠA, O. SŤAHEL, R. Environmentální devastace a sociální destrukce. Praha: Filosofia, 2016. ISBN 978-80-7007-452-7.
TAMÁS, G. M. FEINBERG, J. G. SIOSTRZONEK, P. K filosofii socialismu. Praha: Filosofia, 2016. ISBN 978-80-7007-453-4.
TOMEK, V. Der Anarchismus Absicht und Tat. Erstausgabe. Prag: Manibus propriis, 2016. ISBN 978-80-270-0499-7.
WALLERSTEIN, I. M. COLLINS, R. MANN, M. DERLUG'JAN, G. M. CALHOUN, G. Má kapitalismus budoucnost?. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2016. ISBN 978-80-7419-235-7.
    
Rychle hledat v katalogu
Copyright © 2008 Knihovna FLÚ AV ČR, v.v.i.     Fragaria  |  centrum holdings  |  bartdesign     Přihlášení