česky english

Knihovna filosofického ústavu

spiraly FLÚ AV ČR AV ČR Katalog FLÚ ASEP Kontakt
Logo FUAVCR

Katalogy knihovny

1. Elektronický katalog knihovny

Hlavní katalog knihovny (knihovní systém Aleph), ve kterém je vyhledatelná většina fondu Knihovny FLÚ. Obsahuje záznamy o zpracovaných knihovních dokumentech (monografie, periodika, CD, DVD... ) s náhledy jejich obálek a připojenými obsahy knih u části fondu (bližší informace viz Aplikace pro vyhledávání v obsazích knih).
Hledání v katalogu můžete omezit pouze na bázi periodik.

Vstup do katalogu

Registrovaní uživatelé mohou po přihlášení do katalogu pracovat se svým čtenářským kontem a zadávat on-line požadavky na výpůjčky přímo z katalogu knihovny.
Pro přihlášení je třeba kliknout na tlačítko „Přihlášení“ v horní části stránek katalogu.
Návod k elektronickému kontu, on-line objednávání, půjčování a vracení dokumentů v Knihovně FLÚ.

info Doplňující informace:
Záznamy katalogu lze tematicky prohledávat v uživatelsky atraktivním rozhraní vyhledávacího systému VuFind (nelze se přihlásit do konta čtenáře).
Chcete-li prohledávat fondy knihoven všech ústavů AV ČR najednou, využijte Souborný katalog AV ČR (systém Aleph) nebo systém VuFind.
Přehled ústavních knihoven, které svými záznamy přispívají do Souborného katalogu AV ČR, najdete zde.

2. Aplikace pro vyhledávání v obsazích knih

K záznamům knihovního katalogu jsou od roku 2010 připojovány skeny obsahů knih, ve kterých lze vyhledávat prostřednictvím společného vstupního rozhraní této aplikace. Po zadání slova nebo i několika slov dojde k prohledání aktuálního indexu a zobrazení výsledků hledání. Kliknutím na záhlaví výsledku (např. 35250112.pdf) je možné zobrazit pdf soubor obsahu dané knihy.
Číslo v názvu pdf souboru je zároveň čárovým kódem knihy, podle kterého je možno knihu následně nalézt v elektronickém katalogu knihovny.

Vstup do aplikace

2. Interaktivní přehled publikací poškozených povodní uložených v depozitáři v Jenštejně

Celkem se jedná o 7049 knihovních jednotek (monografie i časopisy).
Soubor ke stažení ve formátu xls (možnost pracovat s filtry) je k dispozici zde.

3. Naskenovaný lístkový katalog

Jmenný lístkový katalog původní Filosofické a sociologické knihovny AV ČR obsahuje přehled oborové literatury získané knihovnou od jejího založení v roce 1954 do května roku 1998.

Vzhledem k poškození knihovního fondu povodní v r. 2002 a vzniku samostatné Knihovny Sociologického ústavu, katalog dnes již slouží především jako zdroj oborových bibliografických informací.

    
Copyright © 2008 Knihovna FLÚ AV ČR, v.v.i.     Fragaria  |  centrum holdings  |  bartdesign     Přihlášení