česky english

Knihovna filosofického ústavu

spiraly FLÚ AV ČR AV ČR Katalog FLÚ Kontakt Doporučujeme
Logo FUAVCR

Katalogy knihovny

1. Elektronické katalogy knihovny

a) Elektronický katalog Knihovny FLÚ (knihovní systém Aleph)
obsahuje záznamy o zpracovaných knihovních dokumentech ve fondu Knihovny FLÚ (monografie, periodika, CD, DVD... ).
Hledání v katalogu můžete omezit pouze na bázi periodik.
Záznamy katalogu lze tematicky prohledávat v uživatelsky atraktivním vyhledávacím systému VuFind (nelze se přihlásit do konta čtenáře).
Více informací včetně návodů pro práci s katalogem a čtenářským kontem najdete zde.

c) Vyhledávání v obsazích knih ve fondu Knihovny FLÚ
Po zadání slova nebo i několika slov dojde k prohledání aktuálního indexu a zobrazení výsledků hledání. Kliknutím na záhlaví (např. 35250112.pdf) je možné zobrazit pdf soubor obsahu dané knihy. Číslo v názvu pdf souboru je zároveň čárovým kódem knihy, podle kterého je možno knihu následně vyhledat v elektronickém katalogu knihovny FLÚ.
Prohledatelné skeny obsahů jsou k záznamům knihovního katalogu připojovány od roku 2010.

b) Souborný katalog AV ČR.
Moderní grafickou formou sofistikovaně vyhledává záznamy najednou ve fondech všech knihoven Akademie věd i jednotlivě v dílčích ústavech. Vyhledávacím jazykem je čeština a angličtina.

2. Interaktivní přehled publikací poškozených povodní uložených v depozitáři v Jenštejně

Celkem se jedná o 7049 knihovních jednotek (monografie i časopisy).
Soubor ke stažení ve formátu xls (možnost pracovat s filtry) je k dispozici zde.

3. Naskenovaný lístkový katalog

Jmenný lístkový katalog původní Filosofické a sociologické knihovny AV ČR obsahuje přehled oborové literatury získané knihovnou od jejího založení v roce 1954 do května roku 1998.

Vzhledem k poškození knihovního fondu povodní v r. 2002 a vzniku samostatné Knihovny Sociologického ústavu, katalog dnes již slouží především jako zdroj oborových bibliografických informací.

    
  • Rychlé hledání
    v katalogu
Copyright © 2008 Knihovna FLÚ AV ČR, v.v.i.     Fragaria  |  centrum holdings  |  bartdesign     Přihlášení