česky english

Knihovna filosofického ústavu

spiraly FLÚ AV ČR AV ČR Katalog FLÚ ASEP Kontakt
Logo FUAVCR

Časopisy

Elektronické časopisy

Portál elektronických časopisů FLÚ

Jednotné uživatelské rozhraní pro vyhledávání a prohlížení časopisů dostupných online v plných textech napříč různorodými elektronickými zdroji - licencované databáze (EBSCO ASU, JSTOR, OUP, Sage ScienceDirect, SpringerLink, Wiley Online Library a další) i vybrané volně dostupné digitální archivy (DOAJ, Czech literature free).

Časopisy lze prohlížet podle oborů nebo podle zdroje (poskytovatel obsahu). Po kliknutí na ikonu pro podrobné zobrazení se objeví informace, v jakých zdrojích a v jakém rozsahu je časopis dostupný v plných textech.
Současně lze ověřit dostupnost časopisu ve vybraných souborných katalozích.

U časopisů z předplácených zdrojů je přístup vázán na počítačovou síť FLÚ.

Tištěné časopisy ve fondu knihovny

Časopisy vydávané Filosofickým ústavem AV ČR

Soupisy příspěvků v českých filosofických časopisech 20. století

    
Copyright © 2008 Knihovna FLÚ AV ČR, v.v.i.     Fragaria  |  centrum holdings  |  bartdesign     Přihlášení