česky english

Knihovna filosofického ústavu

spiraly FLÚ AV ČR AV ČR Katalog FLÚ Kontakt Doporučujeme
Logo FUAVCR

Nové příručky ve studovně

JAMES, David a ZÖLLER, Günter, The Cambridge companion to Fichte, Cambridge, Cambridge University Press, 2016.

Ficht_A

Noví čtenáři zde naleznou nejpraktičtějšího a nejpřístupnějšího průvodce Fichtovou filosofií, který je v současnosti k dispozici. Pokročilí studenti a odborníci se mohou těšit na přehled současného vývoje bádání v interpretaci Fichta.

SHIELDS, Christopher, John, The Oxford handbook of Aristotle, Oxford, Oxford University Press, 2012.

Hand_Ari_A

Kniha zahrnuje široké spektrum současného studia Aristotelovy filosofie. Odborní přispěvatelé se v některých kapitolách snaží pochopit Aristotela v kontextu jeho doby a místa, zatímco jiné kapitoly sledují Aristotelovu filosofii v přímém dialogu se současnými filosofy a jejich názory. Kniha zahrnuje také úvod s životopisnými daty a přehled Aristotelova díla.

COPP, David, The Oxford handbook of ethical theory, Oxford, Oxford University Press, 2006.

Eth_Th_A

Dvacet dva kapitol této knihy předkládá současný stav bádání v širokém oboru témat zahrnutých pod morální filosofií. Autoři však nepodávají pouhý přehled oboru, nýbrž předkládají a hájí určitý úhel pohledu – někdy sporný, někdy takový, který je dále diskutován v další kapitole této knihy. Kapitoly odpovídají náročným standardům současného bádání, jsou napsány na odborné úrovni, ale zároveň se záměrem přístupnosti jakémukoli obeznámenému čtenáři.

KANE, Robert, The Oxford handbook of free will, Oxford, Oxford University Press, 2011.

Fr_Will_A

Kniha podává ucelený přehled o současném bádání zaměřeném na svobodnou volbu a přidruženou problematiku. Zahrnuje dvacet osm příspěvků současných badatelů a každý příspěvek je napsán pouze pro tuto knihu. Mimořádná pozornost je věnována bádání o svobodné volbě v první dekádě dvacátého prvního století. Publikace je především příručkou pro každého zainteresovaného čtenáře.

ANSTEY, Peter, R. The Oxford handbook of British philosophy in the seventeenth century, Oxford: Oxford University Press, 2013.

Hand_Brit_A

Kniha obsahuje dvacet šest příspěvků současných vůdčích badatelů v oboru britské filosofie sedmnáctého století. Publikace předkládá pokročilým studentům a badatelům aktuální přehled probírané tématiky a zároveň upozorňuje na nové směry v bádání, ale čtivá je i pro méně obeznámené zájemce. Tematicky je pokryt rozsah filosofického dění v 17. stol. v Anglii od Francise Bacona až po Johna Locka a Isaaca Newtona.

    
  • Rychlé hledání
    v katalogu
Copyright © 2008 Knihovna FLÚ AV ČR, v.v.i.     Fragaria  |  centrum holdings  |  bartdesign     Přihlášení