česky english

Knihovna filosofického ústavu

spiraly FLÚ AV ČR AV ČR Katalog FLÚ ASEP Kontakt
Logo FUAVCR
16. 4. 2021

Ćástečné otevření knihovny

Vážení čtenáři,
od 19. 4. 2021 pro vás bude knihovna opět otevřena v upraveném režimu poskytovaných služeb:

Pondělí: 12:00 - 16:00
Čtvrtek: 12:00 - 16:00

S ohledem na stále složitou epidemiologickou situaci vás žádáme o dodržování všech níže uvedených opatření:

 • Vstup do knihovny je možný pouze s nasazeným respirátorem (bez výdechového ventilu alespoň třídy FFP2 nebo KN95) nebo nanorouškou (certifikovanou na úrovni FFP2) a po dezinfekci rukou, která je k dispozici hned za vstupními dveřmi do knihovny.
 • Dodržujte min. 2 m rozestupy tak, aby v prostoru studovny byli současně max. 3 uživatelé.
 • K pultu výpůjčního protokolu přistupujte jednotlivě.
 • Pro vyhledávání knih ve fondu knihovny lze využít kiosek (počítač s přístupem do knihovního katalogu) u výpůjčního pultu.
 • Přístup na ostatní počítače ve studovně a do Klubu knihovny není obnoven.
 • Uvítáme, pokud si knihy k vypůjčení objednáte předem zasláním požadavku na služební e-mail knihovna@flu.cas.cz nebo si knihy rezervujete přes OPAC (katalog knihovny).
 • Časopisy a knihy ve volném výběru si můžete prohlížet pouze po dezinfekci rukou.
 • Pro vracení knih přednostně využívejte označenou přepravku u vstupu do knihovny.
 • Ve studovně se zdržujte jen po dobu nezbytně nutnou a respektujte případné pokyny ohledně pohybu v prostorách knihovny ze strany obsluhujícího personálu. Toalety jsou pro veřejnost uzavřeny.

Mimo otvírací dobu můžete vypůjčené knihy také vracet do biblioboxu prostřednictvím recepce FLÚ každý všední den od 9:00 do 16:00 hod.

Děkujeme Vám za pochopení a součinnost při vytváření bezpečného prostředí v knihovně.

Těšíme se na Vás.

Více o článku

25. 2. 2021

Knihovna od března

Vážení čtenáři,
knihovna zůstává i nadále uzavřena.
Všechny Vaše výpůjčky budou automaticky prodlouženy až do doby, kdy bude možné knihovnu opět otevřít a zajistit její bezpečný provoz.

Vypůjčené knihy můžete také bezkontaktně vracet prostřednictvím biblioboxu, který je umístěný na recepci FLÚ a je pro Vás přístupný každý všední den od 9:00 do 16:00 hod.

Děkujeme za pochopení.

Více o článku

3. 2. 2021

Prodloužení výpůjček

Vážení čtenáři,
v důsledku pokračujícího uzavření knihovny jsou vaše výpůjčky a rezervace prodlouženy až do 1. 3. 2021.

Děkujeme za pochopení.

Více o článku

3. 1. 2021

Uzavření knihovny do odvolání

Vážení čtenáři,
s ohledem na nepříznivý vývoj pandemické situace je Knihovna FLÚ až do odvolání uzavřena.

Výpůjčky a rezervace Vám budou prodlouženy do 1. 2. 2021.

Pro bezkontaktní vracení knih můžete využít bibliobox umístěný na recepci FLÚ každý všední den od 9:00 do 16:00 hod.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vás v lepších časech.

Více o článku

14. 12. 2020

PF 2021

Vážení čtenáři,
přejeme Vám klidné vánoční svátky a do nového roku hlavně hodně zdraví, spokojenosti a nadhledu.

pf

Více o článku

3. 12. 2020

Částečné obnovení provozu knihovny

Vážení čtenáři,
od 7. 12. 2020 do 18. 12. 2020 bude pro Vás knihovna opět otevřena:

Pondělí: 12:00 - 16:00
Úterý: 12:00 - 16:00

V platnosti zůstávají všechna předchozí zdravotně hygienická opatření:

 • Do knihovny vstupujte pouze se zakrytým nosem a ústy a po dezinfekci rukou, která je umístěna na stolku hned za vstupními dveřmi do knihovny.
 • Dodržujte min. 2 m rozestupy tak, aby v prostoru studovny byli současně max. 3 uživatelé.
 • K pultu výpůjčního protokolu přistupujte jednotlivě.
 • Pro vracení knih přednostně využívejte označenou přepravku u vstupu do knihovny.

Přístup na počítače ve studovně není obnoven s výjimkou počítače, který je určen pro vyhledávání publikací ve fondu knihovny.

Mimo otvírací dobu můžete vypůjčené knihy vracet prostřednictvím recepce FLÚ každý všední den od 9:00 do 16:00 hod.

Od 21. 12. 2020 do 3. 1. 2021 bude knihovna uzavřena.

Provoz knihovny od 4. 1. 2021 bude upřesněn podle vývoje pandemické situace.

Děkujeme za pochopení a přejeme Vám krásné vánoční svátky v klidu a ve zdraví.

Více o článku

23. 10. 2020

Uzavření knihovny

Vážení čtenáři,
na základě mimořádných opatření, které schválila vláda ČR, je Knihovna FLÚ od 22. 10. 2020 do odvolání uzavřena.

Pro vracení knih můžete využít bibliobox umístěný na recepci FLÚ každý všední den od 9:00 do 16:00 hod.

Děkujeme za pochopení.

Více o článku

14. 10. 2020

Omezení provozu knihovny

Vážení čtenáři,
s účinností od 15. 10. 2020 do odvolání bude knihovna otevřena pouze v omezeném režimu vždy v pondělí od 12:00 do 16:00.

Při návštěvě knihovny je nutné dodržovat platná zdravotně hygienická pravidla (zakrytý nos a ústa, dezinfekce rukou, dodržování min. 2 m rozestupů, omezený počet čtenářů ve studovně, odkládání vracených knih do přepravky u vstupu do knihovny).

Vypůjčené knihy lze vracet také prostřednictvím recepce FLÚ každý všední den od 9:00 do 16:00 hod.

Děkujeme.

Více o článku

10. 9. 2020

Zdravotně hygienická opatření v knihovně

Vážení čtenáři,
v důsledku zhoršující se epidemiologické situace a v návaznosti na mimořádná opatření účinná od 10. 9. 2020 lze do knihovny vstupovat pouze se zakrytým nosem a ústy.

V platnosti také zůstávají pravidla dezinfekce rukou, dodržování minimálně 2 m rozestupů, omezeného počtu čtenářů ve studovně a vracení knih do označené přepravky u vchodu do knihovny.

Přístup na počítače ve studovně není obnoven.

Knihovna zůstává pro veřejnost i nadále otevřena v upraveném režimu:

Po: 12:00 - 16:00
Út: 12:00 - 16:00
Čt: 12:00 - 16:00

Mimo otvírací dobu lze vypůjčené knihy vracet prostřednictvím recepce na vrátnici každý všední den od 9:00 do 16:00 hod.

Děkujeme Vám za pochopení a ohleduplnost.

Více o článku

30. 6. 2020

Letní otvírací doba knihovny

Vážení čtenáři,
od 1. 7. 2020 končí povinnost vstupovat do knihovny se zakrytým nosem a ústy.

Povinnost dezinfikování rukou i nadále platí (dezinfekce je umístěna hned za vstupními dveřmi do knihovny).

Přístup na počítače ve studovně a do Klubu knihovny není obnoven.

V létě bude knihovna i nadále otevřena v upraveném režimu:

Po: 12:00 - 16:00
Út: 12:00 - 16:00
Čt: 12:00 - 16:00

Mimo otvírací dobu lze vypůjčené knihy vracet prostřednictvím recepce na vrátnici každý všední den od 9:00 do 16:00 hod. Tato možnost platí i v době letní uzavírky knihovny:

Od 27. 7. 2020 do 7. 8. 2020 a dále od 31. 8. 2020 do 4. 9. 2020 bude knihovna uzavřena.

Prostory knihovny jsou i nadále pravidelně dezinfikovány.

Při příznacích respiračního onemocnění do knihovny nevstupujte, ale můžete nás kontaktovat prostřednictvím tel. č. 221 183 304 nebo e-mailu knihovna@flu.cas.cz

Děkujeme Vám za pochopení a přejeme Vám hezké léto.

Více o článku

    
Copyright © 2008 Knihovna FLÚ AV ČR, v.v.i.     Fragaria  |  centrum holdings  |  bartdesign     Přihlášení